A szervezetről

A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) az 1999. márciusában tartott közgyűlésen jött létre, a Doktoranduszok Országos Szövetsége akkori vezetőségének támogatásával, és 1999 novemberében került bejegyzésre jogi személyként a Kolozs Megyei Bíróságon.
A szervezet alapító elnöke dr. habil. Veres Valér volt.

A RODOSZ a doktori iskolai hallgatók, a doktorjelöltek, posztdoktorok valamint a tudományos kutató-munkát végző fiatalok szakmai és érdekvédelmi szervezete; célja a fiatal kutatók társadalmi státusának megerősítése, helyzetének javítása.

A RODOSZ elsősorban szakmai szinten szerveződik, a romániai magyar ifjúság az egész közösség szempontjából fontos, és egyre növekvő szegmensét célozza meg, illetve szolgálja: azokat a fiatal tudományos kutatókat – doktoranduszokat, doktorjelölteket, posztdoktorokat és kutatóintézeti munkatársakat –, akik jelentős szerepet játszhatnak majd az erdélyi magyar közösség sorsának alakításában. Sajátos igényekkel rendelkező ifjúsági kategóriáról lévén szó, tehát, célunk, az igényeiknek megfelelő, így leginkább szakmai programok révén hozzájárulni ahhoz, hogy esetleges hazatérésük vagy itthon maradásuk esetén javuljanak szakmai- és életkörülményei.

A RODOSZ tevékenysége két alapvető dimenzióban írható le.
Tevékenységünk révén egyrészt az akadémiai és a tágabb társadalmi-szakmai mezőny fontos szereplőivel való szoros együttműködésben igyekszünk minél több olyan eszközt és stratégiát felkutatni, amelyek által lehetőséget biztosítunk a fiatal erdélyi magyar tudományos kutatók számára az itthon-maradásra és szakmai érvényesülésre.
Másrészt a felvállalt érdekképviseletet biztosító napi szintű háttértevékenységet látjuk el.

Alapszabályzat*

*A RODOSZ Alapszabályzatában szereplő személyes adatok anonimizálásra kerültek a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartása, illetve az Európai Unió általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak betartása érdekében.