„A politika világa társadalomtudományi perspektívákból” konferenciafelhívás

Határidő: 09/15/2019

A politikai folyamatok és jelenségek megértése számos tudományterületről vonzza a kutatókat, akik eltérő perspektívákból (pl. összehasonlító politikatudomány, politikai gazdaságtan, politikai szociológia, politikai kommunikáció) közelítenek összekapcsolódó kérdések megválaszolásához. Az így megszülető diskurzusok azonban gyakorta nem vagy csak ritkán találkoznak egymással.

A politika teljesebb megértéséhez viszont számos elméleti és módszertani megközelítés alkalmazása, illetve eredményeik felhasználása, kombinálása szükséges. Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő doktorandusz konferencia célja megalapozni a politikával foglalkozó doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatók közötti párbeszédét és közös gondolkodását.
A konferencia keretében egy neves szakember plenáris előadása mellett egy általános, módszertani és további három tematikus workshopot kínálunk külföldi és magyar előadókkal. A tematikus workshopok a politikai gazdaságtan, politikai szociológia és politikai kommunikáció területei köré fognak épülni. Mindezen felül a legjobb tanulmányoknak publikációs lehetőséget is ajánlunk a BCE Politikatudományi Intézet online folyóiratában (Politikatudomány Online ISSN 2063-2215).

A konferencia időpontja: 2019. december 5-6. (csütörtök-péntek)
A konferencia nyelve: magyar és angol

Szervező intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet
Szakmai partnerek: Corvinus Doktori Iskolák, MTA TK Politikatudományi Intézet, Magyar Politikatudományi Társaság
Az MTA TK Politikatudományi Intézete díjazni kívánja konferencián elhangzott és legjobbnak ítélt angol vagy magyar nyelvű előadást. Az Intézet a kiválóság elismerésével fel kívánja hívni a figyelmet a pontos és érthető tudományos disszemináció fontosságára, és ösztönözni kívánja a fiatal kutatókat, hogy fejlesszék előadói készségeiket és tudományos eredményeiket közreadó prezentációjukat. A legjobb előadás kiválasztásáról a panelvezetők javaslata alapján az MTA TK Politikatudományi Intézete és a BCE Politikatudományi Doktori Iskola vezetői által kijelölt bizottság dönt. A jelentkező MA vagy PhD hallgatóknak, doktorjelölteknek vállalniuk kell, hogy az előadásuk írásos változatát publikálják a Politikatudományi Szemlében vagy más az MTA által kiadott társadalomtudományi folyóiratban. A pályázat keretében elnyerhető összeg bruttó 100 ezer forint.

SZAKMAI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A következő témákban várunk elméleti vagy empirikus jellegű tanulmányokat és kutatási terveket:

  • Összehasonlító politikatudomány (intézmények, nemzetközi politika, politikai viselkedés)
  • Politikai gazdaságtan
  • Politikai szociológia
  • Politikai kommunikáció

Jelentkezni tizenöt perces előadások megtartására lehet. A beérkezett összefoglalók szakmai lektorálását követően kerül kiválasztásra az előadók köre. Mivel az előadásokat minden esetben öt-tíz perces korreferensi vitaindítók követik, a jelentkezőknek az előadás szöveges változatát (tanulmány, kutatási terv) is rendelkezésre kell bocsátaniuk a megadott határidőig.

A benyújtandó tanulmányok és kutatási tervek minimális terjedelme fél szerzői ív (20.000 karakter). Formai és szakmai követelményekről az előadók kiértésekor adunk bővebb tájékoztatást.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2019. szeptember 15.
KIÉRTESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2019. szeptember 23.
A KÉZIRAT LEADÁSÁNAK A HATÁRIDEJE: 2019. november 1.
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET: https://forms.gle/wpPwU8Vg6LvCEoNY8

Szervezőbizottság:
Metz Rudolf (BCE Politikatudományi Doktori Iskola, MTA TK Politikatudományi Intézet)
Ványi Éva (BCE Politikatudományi Intézet, Magyar Politikatudományi Társaság elnökségi tag)
Darabos Ádám (BCE Politikatudományi Doktori Iskola)
Molnár Csaba (BCE Politikatudományi Doktori Iskola, MTA TK Politikatudományi Intézet)
Molnár Gábor Tamás (BCE Politikatudományi Doktori Iskola)
Tóth Miklós (BCE Politikatudományi Doktori Iskola)

További információért forduljon bizalommal a konferencia főszervezőjéhez, Metz Rudolfhoz (metz.rudolf@tk.mta.hu)
Kövessenek minket Facebookon is: https://www.facebook.com/pdkonferencia/?pnref=lhc

Teljeskörű FELHÍVÁS

(forrás: https://politikatudomany.tk.mta.hu/)