Domus nemzetközi konferencia-részvétel pályázat 2018.

Határidő: 07/31/2018

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a külföldi kutatók szakmai munkásságát, nemzetközi szakmai beágyazottságát azzal, hogy idegen nyelvű előadások megtartásának támogatásával segíti aktív bekapcsolódásukat a nemzetközi tudományos életbe.

A Magyar Tudományos Akadémia Domus pályázati felhívása nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatására

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának a Kárpát-medencében élő, az Alapszabály 12. § (3) bekezdése szerinti külső tagjai, az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok, valamint a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött Kárpát-medencében élő kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master szintű diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

A támogatás a befogadó határon túli akadémiai szervezeten (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács) keresztül kerül felhasználásra.

A pályázaton igényelhető támogatás mértéke és formája
A maximális támogatás Európán belüli konferencia esetén személyenként 300.000 Ft, Európán kívül megtartott konferencia esetén személyenként 500.000 Ft. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a konferencián való részvétel teljes költségigényétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a konferenciát követően kell beszámolni. A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvétel, és idegen nyelvű előadás megtartására veheti igénybe. Ugyanazon pályázó az adott pályázati időszakban csak egyszer pályázhat.

A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatási időszakban, kifejezetten az adott konferencián való részvétellel összefüggésben keletkezett dologi jellegű kiadások (útiköltség, biztosítás, szállás, részvételi/regisztrációs díj, vízumdíj) számolhatók el költségként.

A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében a 2018. március 19. és 2018. december 31. közöttmegvalósuló konferencia-részvétel, és az azzal kapcsolatban felmerülő kiadás támogatható.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot 2018. március 19-től 2018. augusztus 31. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:
https://palyazat.mta.hu/domus_konferenciareszvetel_2018/

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

  1. a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),
  2. a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

Mellékletek menüpont alá pdf formátumban feltöltendő dokumentumok:

  • a konferenciára szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása,
  • a konferenciára benyújtott idegen nyelvű absztrakt, és az absztrakt elfogadásának (várható) ideje, illetve amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata is.

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196-os titkársági telefonszámon.

A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget (www.mtmt.hu/munkatarsak).

A pályázási időszakban az MTMT-vel kapcsolatos kérdéseket a tudtar@titkarsag.mta.hu címre és a +36 1 4116194-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámra várják.

FELHÍVÁS TELJES SZÖVEGE

(forrás: www.mta.hu)