Felhívás: KLIÓ történelmi folyóirat

Határidő: Folyamatos

A KLIÓ című történelmi szemléző folyóirat szerkesztői lehetőséget biztosítanak a doktoranduszoknak, hogy részt vegyenek tudományos tájékoztató munkában, azáltal, hogy magyar nyelvű ismertetéseket  készítenek idegen nyelvű történettudományi munkákról a KLIÓ számára.

A KLIÓ-t 1992-ben azért indítottuk, hogy magyar nyelven ismertessük az idegen nyelveken írott legújabb történettudományi eredményeket. Úgy tapasztaltuk ugyanis, hogy ezekhez részben széleskörű nyelvismeret hiányában, részben pedig a külföldi könyvek, folyóiratok sokszor megfizethetetlen ára miatt nehezen jut hozzá a magyar olvasó.

Szerzőink jó része egyetemi, főiskolai oktató, emellett levéltárosok, múzeológusok, régészek és fiatal doktoranduszok. Vannak munkatársaink külföldi egyetemekről is.

A folyóiratot elsősorban történészeknek, egyetemi, főiskolai oktatóknak, hallgatóknak készítjük. Hazai olvasóinkon kívül a környező országokban élő magyar iskoláknak, könyvtáraknak és más érdeklődőknek is küldjük. Emellett jó haszonnal forgathatják középiskolai történelem tanárok és egyetemi felvételire készülő diákok.

A KLIÓ szerkesztése folyamán arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben merítsünk a történettudomány területéről; így számtalan könyvet, tanulmányt ismertettünk már az ókortól a legeslegújabb korig, a politika-, társadalom-, gazdaság-, had-, eszme-, vallás- és egyháztörténet, illetve művelődéstörténet köréből, és számos ország, nép történetének mutattuk be egy-egy részletét, valamilyen szempontját.

Olyan idegen nyelven írott munkákról várunk 4-6 oldalas ismertetéseket, amelyek értékesek, tudományos színvonalúak, és négy évnél nem régebben jelentek meg.

A KLIÓ-t az MTA támogatja, és a tudományos folyóiratok között tartja számon.

Szerzőinknek 2 tiszteletpéldányt küldünk abból a számunkból, amelyikben a cikkük megjelent, és szerény honoráriumot is tudunk adni.

Az ismertetéseket a következő címre kérjük: fodor.mihalyne@arts.unideb.hu.

A KLIÓ folyóirat minden számának teljes szövege itt olvasható.

Dr. Bárány Attila egyetemi tanár
a KLIÓ főszerkesztője

Dr. Fodor Mihályné
a KLIÓ szerkesztője

A szerkesztőség címe:
Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
KLIÓ alapítvány

(forrás: DOSZ TEPO)