Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet POLTEXT projektje

Határidő: 02/22/2019

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó Text Mining of Political and Legal Texts (POLTEXT) Incubator Project-hez (lásd: https://poltext.tk.mta.hu/hu) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

· A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.
· Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
· Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
· A gyakorlat teljesítésének igazolása.

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén – amennyiben szükséges – véleményezésre kerül sor.

Pályázati feltétel:

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

– Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.
– Önéletrajz;
– Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;
– Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása;
– Adatkezelési tájékoztató (letölthető)

Előny:

– Haladó informatikai ismeretek (programozási tapasztalat; adatbázis- és honlapkezelési tapasztalat)
– Haladó kvantitatív adatelemzési és szövegbányászati ismeretek
– Magasabb szintű angol nyelvtudás;
– A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2019. február 22. 12:00.

A pozíció betöltésének kezdete: 2019. március 4.

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Molnár Csabának: molnar.csaba@tk.mta.hu

Az MTA TK PTI adatkezelési irányelvei  itt érhetőek el.

(forrás: https://politikatudomany.tk.mta.hu/hirek)