Külügyi Szemle – Publikációs felhívás

Határidő: Folyamatos

Tanulmányokat, szakcikkeket vár a Külügyi Szemle.

A Külügyi Szemle a külpolitikai és külgazdasági diskurzust kívánja segíteni. Teret ad a szakmai vitáknak, és bemutatja a magyar külügyi tevékenység nemzetközi mozgásterét befolyásoló trendeket, azok főbb összefüggéseit. Szakmai és elméleti háttérrel támogatja a magyar külpolitika és külgazdaság folyamatait. Fontos cél a hazai külpolitikai gondolkodás fő irányainak és az azokat alakító tényezőrendszernek a bemutatása. A folyóirat feladata a fontosabb külföldi események bemutatása, a történések hátterének elemzése.

Várjuk azon szerzők kéziratait, akik a fenti céloknak megfelelő, a tágabban értelmezett külpolitika és külgazdaság bármely területével foglalkozó anyagot kívánnak publikálni. A Külügyi Szemle kizárólag eredeti, máshol nem publikált kutatási eredményeket, újfajta megközelítést, módszertant alkalmazó anyagokat közöl. A beérkezett kéziratokat lektorálás (blind peer review) után jelentetjük meg. A Külügyi Szemle negyedéves folyóirat.

Formai követelmények

A Külügyi Szemle szerkesztősége az alábbi formában fogad el kéziratokat:

  • Word formátum, 12-es betűnagyság, Times New Roman betűtípus.
  • Terjedelem (szóközökkel együtt)
    – tanulmány legfeljebb 50 000 karakter,
    – szakcikk max. 25 000 karakter,
    – könyvrecenziók esetében legfeljebb 10 000 karakter,
    – folyóiratcikkek recenziója nem haladhatja meg az 5000 karaktert.

Cím feltüntetése és legfeljebb 10 soros rezümé/absztrakt magyarul és angolul.
A szerző nevének és a leadás dátumának megadása a kéziraton.
A tanulmányban szereplő hivatkozások jelölését APA formában kérjük. A részletes útmutató (APA Referencing Style: 6th edition) letölthető itt.

A kéziraton kérjük feltüntetni, hogy a szerző milyen megnevezéssel szerepeljen (pl. „XY, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója”).

A kéziratokat az alábbi címre várjuk: kulugyiszemle@ifat.hu

TELJESKÖRŰ FELHÍVÁS

(forrás: BCE Politikatudományi Doktori Iskola)