Pályázati felhívás: a Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 9 fő részére)

Határidő: 07/31/2019

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos fórumot, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.

A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 9 fő részére) 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31. közötti időtartamra.

A DOSZ alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki pályázatot:
1. Fizikai Tudományok Osztálya
2. Hittudományi Osztály
3. Jogtudományi Osztály
4. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály
5. Művészeti, Színház,-és Filmtudományi Osztály
6. Nyelvtudományi Osztály
7. Orvos- és Egészségtudományi Osztály
8. Rendészettudományi Osztály
9. Zenetudományi Osztály

A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról (www.dosz.hu/dokumentumok/egyeb_dokumentumok). A tudományos osztály elnökére vonatkozó szabályokat a 20.§ tartalmazza, mely (4) bekezdése szerint tudományos osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza.

A tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan:
a) felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;
b) kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;
c) összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;
d) szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét,
e) a belső szabályzatok alapján rendelkezésre bocsátott költségvetési források szabályszerű felhasználása,
f) évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének a tudományos osztály tevékenységéről és terveiről.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzát,
b) a vezetői elképzeléseit tartalmazó:
ba) motivációs levelet: elképzelések az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben,
bb) programot*: a tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt formanyomtatvány alapján. Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSZ tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.
c) a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és
d) a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.
e) az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és gazdasági tervét;
f) két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató ajánlását, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.

*A tudományos osztályok ajánlott programjai: a 2019. szeptember 1.-től 2020. augusztus 31-ig terjedő
időszakra:
a) A tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése.
b) A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia.
c) Nemzetközi konferenciák szervezése.
d) Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése).
e) Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.

A pályázatot 2019. július 31-ig kell megküldeni elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve)
az elnok@dosz.hu, az iroda@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.

A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el, minden érintettet legkésőbb 2019. augusztus
30-ig értesítünk. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.

Eredményes felkészülést kívánva:

Szabó Péter
Elnök, DOSZ

Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 1.

iroda@dosz.hu
www.dosz.hu

(forrás: http://dosz.hu)