Pályázati felhívás Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre

Határidő: 08/21/2018

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.

A pályázat célja
A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók tehetséggondozása szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon bármely képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia), várostól, felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (miniszteri ösztöndíj, stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki.

A 2017/2018-as tanévben szakkollégista tagságot nyert hallgatók a felvételi eljárásban nem vesznek részt, de műhelyvezetői támogatás esetén kérvényt nyújthatnak be tagságuk meghosszabbítására. A kérvény elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanulmányi Szabályzat 6. § (1)–(4) pontjai szabályozzák.
Általános tudnivalók
A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás keretösszege 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 100 fő.
A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra [a 2018/2019-es tanév őszi félévére (5 hónap), valamint a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére (5 hónap)] szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen, a szakkollégiumba felvett nyertes pályázók számának függvényében kerül megállapításra az alábbiak szerint:
A szakkollégiumi ösztöndíj mértéke egységesen 50.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén)
Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a Magyarországon nyitott bankszámla.

A pályázás és a felvétli eljárás főbb időpontjai
A pályázat elektronikus úton, pályázati űrlap kitöltésével nyújtható be ezen az oldalon.
Az űrlap kitöltéséhez segédletet itt talál.

Határidő: 2018. augusztus 21.
Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód indokolt esetben! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja. Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!
A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2018. augusztus 27-től.
A szóbeli felvételi vizsgára Budapesten, 2018. szeptember 3–7. között kerül sor, a pontos helyszínt és időpontot a behívott hallgatók névsorával együtt tesszük közzé.
Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2018. szeptember 10-től a Szakkollégium honlapján.

További információk, valamint a felhívás teljes szövege itt olvasható:
https://martonaron.elte.hu//palyazati-kiiras-2018-2019

(forrás: https://martonaron.elte.hu)