Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

Határidő: 02/28/2019

Centrul European de Limbi Moderne (ECML) recrutează stagiari de două ori pe an pentru o perioadă ce durează în general 6 luni.

Principalul rol al ECML, care este o instituţie a Consiliului Europei, este de a servi, în general, la implementarea politicilor lingvistice şi la promovarea abordărilor inovatoare în învăţarea şi predarea limbilor moderne.

Stagiarii vor avea sarcini precise într-un anumit domeniu. Pentru aceasta sunt propuse patru specializări care corespund la patru tipuri de stagii:

Specializarea web site – website: stagiarul asistă webmaster-ul în activitatea sa cotidiană şi participă la dezvoltarea site-ului ECML, fiind responsabil pentru acurateţea şi actualizarea informaţiilor. Acest stagiu implică o activitate creativă care permite stagiarului să contribuie la elaborarea permanentă a conținutului diferitelor site-uri.

Specializarea organizare şi planificare – program: stagiarul asistă asistentul şi secretarul pe programe, stabilind detalii practice cu coordonatorii, contactând participanţii la atelierele de lucru şi trimiţându-le diferite documente, oferind asistenţă echipelor de organizare şi participanţilor în timpul desfăşurării atelierelor și reuniunilor pentru a se asigura că totul decurge conform planului iniţial.

Specializarea documentare – DRC (Documentation Research Center): stagiarul care asistă cei doi responsabili ai centrului de resurse/documentare, trebuie să fie specializat în domenii precum: administrare și organizare biblioteci/documentare/ştiinţele informării. Stagiarul se integrează în echipa Centrului de resurse şi documentare indexând noi resurse şi pregătind produse de documentare şi în alte activităţi de documentare cotidiene.

Specializarea administrare generală şi financiară – Administrare: stagiarul va contribui la dezvoltarea bazei de date legate de baza de date de emailuri deja existentă, dar şi la implementarea Windream (Document Management Software), în special la dezvoltarea unui ghid de formare. Stagiarul va fi implicat în procedura de documentare financiară, va copia/scana, clasifica în funcţie de articolul bugetar, va înregistra emailuri, va pregăti corespondenţa către Strasbourg, va corecta baza de date ECML existentă; va înregistra detalii bancare în baza de date ECML și va pregăti diverse documente pentru seminare legate de plata tichetelor, a formularelor de rezervare cazare.

În toate cele patru cazuri, stagiarul trebuie să aibă spirit de echipă, flexibilitate şi să manifeste interes pentru activităţile ECML.

Centrul asigură o subvenţie lunară de 720 de euro. ECML nu asigură cheltuielile de transport din ţara de origine până la Graz şi retur. În fiecare lună vor fi reținuți 20 de euro din subvenție pentru a acoperi costurile asigurărilor pe durata şederii.

Stagiarii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare, preferabil studii postuniversitare.

Ei trebuie să aibă cunoştinţe plurilingvistice (engleză, franceză şi, dacă este posibil, cunoştinţe de bază ale limbii germane).

Termen limită:

Formularele de înscriere pentru stagii trebuie să ajungă la ECML până la:

28 februarie (pentru perioada iulie-decembrie)
31 august (pentru perioada ianuarie-iunie)

Mai multe informaţii sunt disponibile pe: www.ecml.at/Traineeship

(forrás: www.eurodesk.ro)