Partnerek

A RODOSZ legfontosabb, stratégiai partnerei a romániai, magyar nyelven (is) oktató felsőoktatási intézmények, annak vezetői, oktatói és hallgatói, hiszen kulcsfontosságú szereppel bírnak abban, hogy a rendezvényeinket akadémiai környezetben valósíthassuk meg.

Az elmúlt években a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a Protestáns Teológiai Intézettel, a Nagyváradi Állami Egyetemmel és a Partiumi Keresztény Egyetemmel működtünk együtt rendezvényeink megvalósításában.

Az Erdélyi Múzem-Egyesülettel való együttműködésünk többsíkú, hiszen együttműködtünk  rendezvényszervezésben és konferenciakötet kiadásában is.

Kutatásokban együttműködünk a temesvári Integratio Alapítvánnyal és a kolozsvári Max Weber Társadalomkutató Intézettel.

Az utóbbi néhány évben a konferenciákat szakmai együttműködések keretében szervezzük, így együttműködtünk az Erdélyi Magyar Filozófiatudományi Társasággal, illetve a Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Társasággal.

A RODOSZ rendszeres jelleggel bekapcsolódik más szervezetek által kezdeményezett projektekbe, kutatásokba, rendezvényekbe. Ebben az értelemben rendszeres szakmai együttműködés létezik a RODOSZ és az Országos Magyar Diákszövetség, a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet, a TéKa, a szlovákiai magyar fiatal kutatók kulturális és tudomány társulása, a Vajdasági Magyar Doktorandusz Szervezet között.

A RODOSZ alapító tagja a Magyar Doktorandusz Közösségnek, amely összefogja a Doktoranduszok Országos Szövetségét és a határon túli magyar doktorandusz szervezeteket, és közösen több rendezvényt és projektet valósítottunk meg.

Szakmai együttműködés létezik a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, annak szakosztályai és a RODOSZ között.

Együttműködünk a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégiummal.

Az említett szervezetek mellett a Rákóczi Szövetséggel is partneri viszonyban állunk.