A tagfelvétel feltételei és folyamata

A szervezet tagjai lehetnek:

– Azok a doktoranduszok és doktorjelöltek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek Romániában vagy külföldön valamelyik felsőoktatási intézményben.
– Nem érték el az 50 éves korhatárt.
– Azok a doktori fokozattal rendelkező posztdoktorok, és fiatal kutatók, akik a romániai vagy külföldi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben végeznek oktatói vagy tudományos kutatói tevékenységet.
A szervezetbe kizárólag egyéni belépésre van lehetőség.
Az egyéni jelentkezőknek a kérelemhez az alábbi két dokumentumot kell elküldeni:
– a kitöltött belépési nyilatkozatot,
– valamint ennek kötelező mellékletét, a tagjelölt intézményi hovatartozását igazoló dokumentumot.
A tagjelölteknek egyénileg* igazolniuk kell az intézményi hovatartozásukat, amelyekre az alábbi módon van lehetőség:
A doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony igazolása a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazolás által történik.
A doktori fokozat megszerzése a doktori oklevél másolatával igazolható.
A felsőoktatásban végzett oktatói munka és az intézményes keretek között végzett kutatói munka a felsőoktatási intézmény vagy a kutatóintézet által kiállított eredeti igazolás által történik.
Kérjük, ezeket a dokumentumokat szíveskedjenek elektronikusan az office@rodosz.ro címre elküldeni, továbbá az elektronikus jelentkezés után legkésőbb 15 nappal a dokumentumokat szíveskedjenek eredetiben eljuttatni a szervezet vezetőségének.
A tagsági kérelem kizárólag abban az esetben érvényes, ha az elektronikus beküldést követően 15 nappal az eredeti dokumentumok is megérkeztek.
*A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen státusszal rendelkező tagjelöltek esetében a BBTE kollektív tagsági igazolást bocsát ki, amelyet közvetlen módon eljuttat a RODOSZ-hoz. Ez ebben az esetben helyettesíti az egyéni igazolásokat, tehát a BBTE-s kollégák esetében nem szükséges egyénileg kikérni a státuszt igazoló dokumentumokat.
A tagfelvételi kérelmeket a szervezet vezetősége egyénileg bírálja el, a teljes jelentkezési dokumentáció beérkezése után 30 napon belül. Az elbírálás eredményének fellebbezésére az értesítést követően 30 nap áll rendelkezésre.
A tagfelvételi időszak folyamatos.
További kérdés esetén kérjük, keressenek bizalommal az office@rodosz.ro emailcímen.
A szervezet vezetőségének nevében,
Székely Tünde,
Elnök