Belépési nyilatkozat és tájékoztató

A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége 2018. augusztus 16-án tartotta közgyűlését. A közgyűlés eredményeképpen a szervezet új alapszabályzatot fogadott el és megválasztotta Székely Tündét a szervezet elnökének, Szabó Júliát pedig a szervezet alelnökének, továbbá a következőképpen határozta meg a szervezet célcsoportját és tagságának körét:

A szervezet tagjai lehetnek:

  1. Azok a doktoranduszok és doktorjelöltek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek Romániában vagy külföldön valamelyik felsőoktatási intézményben.
  2. Nem érték el az 50 éves korhatárt.
  3. Azok a doktori fokozattal rendelkező posztdoktorok, és fiatal kutatók, akik a romániai vagy külföldi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben végeznek oktatói vagy tudományos kutatói tevékenységet.

A szervezetbe kizárólag egyéni belépésre van lehetőség.

Az egyéni jelentkezőknek a kérelemhez az alábbi két dokumentumot kell elküldeni:
– a kitöltött belépési nyilatkozatot,
– valamint ennek kötelező mellékletét, a tagjelölt intézményi hovatartozását igazoló dokumentumot.

A tagjelölteknek egyénileg* igazolniuk kell az intézményi hovatartozásukat, amelyekre az alábbi módon van lehetőség:

  • A doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony igazolása a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazolás által történik.
  • A doktori fokozat megszerzése a doktori oklevél másolatával igazolható.
  • A felsőoktatásban végzett oktatói munka és az intézményes keretek között végzett kutatói munka a felsőoktatási intézmény vagy a kutatóintézet által kiállított eredeti igazolás által történik.

Kérjük, ezeket a dokumentumokat szíveskedjenek elektronikusan az office@rodosz.ro címre elküldeni, továbbá az elektronikus jelentkezés után legkésőbb 15 nappal a dokumentumokat szíveskedjenek eredetiben eljuttatni a szervezet vezetőségének.

A tagsági kérelem kizárólag abban az esetben érvényes, ha az elektronikus beküldést követően 15 nappal az eredeti dokumentumok is megérkeztek.

*A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen státusszal rendelkező tagjelöltek esetében a BBTE kollektív tagsági igazolást bocsát ki, amelyet közvetlen módon eljuttat a RODOSZ-hoz. Ez ebben az esetben helyettesíti az egyéni igazolásokat, tehát a BBTE-s kollégák esetében nem szükséges egyénileg kikérni a státuszt igazoló dokumentumokat.

A tagfelvételi kérelmeket a szervezet vezetősége egyénileg bírálja el, a teljes jelentkezési dokumentáció beérkezése után 30 napon belül. Az elbírálás eredményének fellebbezésére az értesítést követően 30 nap áll rendelkezésre.

További update: annak érdekében, hogy megkönnyítsük a beiratkozást, a Doktoranduszok Országos Szövetségének segítségét kértük ebben, amely azt jelenti, hogy a Magyarországon doktorandusz hallgatói státusszal rendelkezők a RODOSZ-ba való beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumokat a DOSZ Irodájába is elpostázhatják.
A DOSZ Irodájának címe: Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont, H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

A tagfelvételi időszak 60 nap, amely 2018. október 15-től 2018. december 15.-ig tart.

További kérdés esetén kérjük, keressenek bizalommal az office@rodosz.ro emailcímen.

A szervezet vezetőségének nevében,
Székely Tünde,
Elnök