Image

Lezárult a RODOSZ első tematikus konferenciája!

A rendezvényen kb. 80 fő vett részt, és 30 előadás került bemutatásra, valamint az Aranymetszés 2013. Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat.

A leginnovatívabb téma díját, a napelemes Skagen órát Simon Levente előadónak ítélte oda a szakmai zsűri - A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett c. tanulmánya alapján, míg a közönség Kövér László: Csapdákkal a városi varjak ellen c. előadását találta a legkreatívabbnak.
A nyerteseknek ez úton is gratulálunk!

Minden előadónak köszönjük pozitív hozzáállását, valamint plusz munkáját, amely az opponensi vélemények megfogalmazásával és ismertetésével járt, és elnézést kérünk azoktól, akik nem hallhatták élőben az opponensi véleményeket.

Különösen hálásak vagyunk a szakmai zsűri tagjainak munkájukért, társszervezőnknek: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karnak a hatékony együttműködésért, és hogy a rendezvénynek otthont adott, valamint támogatóinknak: az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek, a Communitas Alapítványnak, valamint az Evoline-nak, hogy lehetővé tették az Innováció és kreativitás a tudományban című konferencia megvalósítását.

Ugyanakkor köszönetünket fejezzük ki a szervezői csapat tagjainak azon szellemi és fizikai erőfeszítéseikért, melyekkel hozzájárultak a rendezvény rendhagyó módon való lebonyolításához.

         a konferencia főszervezői nevében:
         Székely Ibolya

Részletes program

2013. december 7., szombat
Helyszín: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karának új épületegyüttese (Tordai út 4–14. sz.)

9.00 Regisztráció (B épület, földszint)
9.30 Ünnepélyes megnyitó (B épület, 3. emelet, terem 1.)

TEREM 1.

10.30 Aranymetszés 2013. Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat – a kutatás kolozsvári bemutatója (Előadók: Dr. Csata Zsombor, Dániel Botond, Talpas Botond)
12.00 Doktoranduszok Országos Szövetsége és a tudományos osztályok bemutatkozása
Bemutatkozik a Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály, az Agrártudományi Osztály, a Filozófiatudományi Osztály, a Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály, a Történelem- és Politikatudományi Osztály, a Műszaki-, Építészeti- és Földtudományi Osztály és az Irodalomtudományi Osztály.

TEREM 2. (A épület, 3. emelet)

10.30 Szekciómunkálatok I. - Jogtudományi előadások
10.30 Bihari Erika: A bíró szerepe a büntetőperben, a bírói etika és szubjektivitás 
10.45 Csonka Réka: Természetkárosítás
11.00 Gócza Ágnes: Fogyasztóvédelmi büntetőjog?
11.15 Keresztes Gergő Márk: A tisztességtelenség megítélése a fogyasztói szerződések jogában - magyar szabályozás és gyakorlat európai kitekintéssel
11.30 Dr. Kőmíves Péter Miklós: Media law of the minorities in Hungary
11.45 Dr. Balla Zsuzsanna: Az EU közbeszerzési korrupció elleni munkája
12.00-12.15 Kávészünet

12.15 Szekciómunkálatok II. Közgazdaság- és földrajztudomány témakör
12.15 Kovály Katalin: Az ukrán befektetési környezet és az Ukrajnába érkező külföldi befektetések sajátosságai
12.30 Székely Kinga-Katalin: Marketingorientált településfejlesztés, új lehetőségek a térségfejlesztésben Kovászna város példáján
12.45 Bálint Dóra: Dunaújváros - (Tér)Kép a fejekben
13.15-14.45 Ebéd (Agapé Étterem, Iuliu Maniu/Szentegyház u. 6. sz.)

TEREM 1.

15.00 Szekciómunkálatok III. Műszaki és természettudományi előadások
15.00 Csont István: Creating a database of natural language texts of different types for textological analysis
15.15 Simon Levente: A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett
15.30 Hegyháti Máté: AWS ütemezési módszerek
15.45 Dr. Kvasznicza Zoltán: Felvonó hajtások a villamos hálózat zavarainak forrásai?
16.00 Fitos Gábor: Versenyképesség, fenntarthatóság, innováció kölcsönhatásai a mezőgazdaságban
16.15 Kövér László: Csapdákkal a városi varjak ellen

TEREM 2.

15.00 Szekciómunkálatok IV. Társadalomtudományi és bölcsészettudományi előadások
15.00 Gál Márk István: Az örök kérdés: Menedzsment vs. Leadership. Jövőbeli globális tendenciák a közszektorban.
15.15 Hamerli Petra: Olaszország és Trianon
15.30 Tódor Imre: Közelítések Carl Schmitthez
15.45 Nagy Andrea: Publikációk tudományos mérése
16.00 Lazsádi Csilla: Az óvodások szociális kompetenciájának, szociometriai státuszának és a primér szocializációs közeg szociodemográfiai tényezőinek kapcsolata
16.15 Székely Tünde: Subjects included in the European Higher Education at Bachelor`s degree level in the European Program Evaluation and Public Policy (EPPP) specialization
16.30-16.45 Kávészünet

TEREM 1.

16.45 Szekciómunkálatok V. Műszaki és természettudományi előadások, II. rész
16.45 Utassy Viktor: Méhsejtrácsos bútorlapok mechanikai tulajdonságainak modellezése véges elemes módszerrel
17.00 Nagy Gábor: Kreativitás a gázvizsgálat terén, avagy mire használhatók még az infúziós segédeszközök
17.15 Szövérfi Tibor: Ablakok légzárási vizsgálatánál alkalmazott mágneses tömítés
17.30 Vekov Imre: Toronyépület dinamikus tulajdonságainak meghatározása kísérleti módszerekkel
17.45 Kávészünet
18.00 Horváth Magdolna: Örökségvédelem az oktatásban és a gyakorlatban, épített örökségünk tanulmányozása (kutatás, felmérés, gyűjtés, megőrzés, megismertetés, vizsgálat, rehabilitáció)
18.15 Kósa Balázs: Közösségépítő- építő közösség
18.30 Horváth Ildikó: Konstruktív pedagógiai módszerek a minőségi műszaki felsőoktatás, a kreatív mérnökképzés szolgálatában
18.45 Turi Tamás: Az akadálymentes környezetre vonatkozó törvényi szabályozások, eltérő követelményrendszer, társadalmi elfogadottság, szakmai oktatás

TEREM 2.

16.45 Szekciómunkálatok VI. Társadalomtudományi és bölcsészettudományi előadások, II. rész
16.45 Rácz Éva-Mária: Rádió 2.0 - Közszolgálat a médiakonvergencia korában
17.00 Horváth Attila: Az újraolvasás lehetőségei, távlatai és korlátai – az értelemképző olvasó problematikája Sütő András Anyám könnyű álmot ígér kapcsán
17.15 Gál Adél: A népi írásbeliség vizsgálata Salánkon

20.00 Állófogadás (Agapé Étterem, Iuliu Maniu/Szentegyház u. 6. sz.)

GYIK

Jelentkezés

Ki jelentkezhet az Innováció és kreativitás a tudományban című konferenciára?
  • A konferenciára a Kárpát-medencéből származó vagy a Kárpát-medencében tanuló magiszteri hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók, posztdoktorok, illetve doktori fokozattal rendelkezők jelentkezhetnek.

  • A konferencia interdiszciplináris jellegű, vagyis a rendezvény nyitott a bölcsészettudományok, a társadalom- és természettudományok, a műszaki- és orvostudományok, illetve a művészetek képviselői számára.

Előadás

Lehet-e idegen nyelven tartani előadást?
  • Igen. Az idegen nyelven való előadás nincs feltételhez kötve.

Tanulmány

Formai követelmények

Oldalbeállítás

Papír méret: A5, 210 mm (magas) × 148 mm (széles)
Terjedelem: minimum 5.000 karakter, maximum 15.000 karakter
Sorkizárt: teljes
Sorköz: egyszeres (single)
Betűtípus: Georgia, 11 p

Figyelem: minden elfogadott tanulmánynak legalább egy szerzője jelen kell legyen a konferencián, hogy bemutassa azt.

Határidők

2013. október 28., 12:00
(GMT+2:00)*
Online regisztráció, valamint a tanulmány elsődleges változatának
(min. 5.000 karakter - max. 15.000 karakter) feltöltése
2013. október 31. Sikeres jelentkezésről való kiértesítés
2013. október 28 - november 4.
Tanulmány elsődleges változatának formai elbírálása
2013. november 8., déli 12:00
(GMT+2:00)
A javított változatok beküldése
2013. november 31. A tanulmányok eljuttatása az opponensekhez
2013. december 4. Prezentációk elküldése
2013. december 7. A konferencia munkálatai
2014. január 31. Tanulmány végleges változatának beküldése
2014. február 1 - március 7. Határidőre beérkezett tanulmányok lektoráltatása (visszajelzés a lektorálásról, lektori vélemény alapján javított tanulmányok beküldése)
2014. március 7 - március 21. Az elektronikus konferenciakötet (DVD formátum) tördelőszerkesztése
2014. március 28. Az elektronikus publikáció (DVD) eljuttatása a szerzőkhöz

*Figyelem! A helyek száma korlátozott (max. 40 fő), így a regisztráció időpontja fogja meghatározni a sorrendiséget!

A konferencia támogatói

Image

logo footer

Támogatók:

tamogatok 01