Rólunk

A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1999-es alapításától mindmáig a romániai magyar felsőoktatás reprezentatív szervezete. Az erdélyi társadalmi és Szakmai-tudományos párbeszéd meghatározó és programadó fórumaként, a RODOSZ alapvető célkitűzése a romániai magyar fiatalok felsőoktatásban való részvételének mindenkori ösztönzése, különös tekintettel a doktoranduszok és fiatal kutatók szakmai előmenetelének támogatására.

E célt szolgálja a RODOSZ sokrétű tevékenysége, amely alapvetően három dimenzióban írható le: érdekképviselet, tudományszervezés és -kommunikáció, közösségépítés.

A RODOSZ nem csupán erdélyi, hanem Kárpát-medencei és még tágabb, európai kontextusban határozza meg saját működését. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb erdélyi oktatási, kulturális és szociális szervezetekkel való együttműködésén kívül, meghatározó a RODOSZ a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetekben betöltött szerepe is. Ez köszönhető annak a rendkívül széles kapcsolati tőkének, amelyet az elmúlt két évtized elnökségi tagjai építettek ki az anyaország, Kárpátalja, Felvidék és Délvidék érdekképviseleti szervezeteivel. Ezek közül kiemelendő a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Magyar Ifjúsági Konferenciával kötött partnerség, amely által biztosított a magyar anyanyelvű fiatal kutatói nemzedék érvényesülése.

A RODOSZ tudományszervezői munkásságára jellemző, hogy az elmúlt két évtizedben minden jelentősebb ifjúsági kutatásban valamint a doktori életpályát kutató Aranymetszés 2013 és 2019 kutatásokban egyaránt részt vettek a szervezet tagjai.

A RODOSZ valódi arculatát a szervezet által kezdeményezett tudományos rendezvények adják, amelyek közül kiemelkedik a négy év szünet után 2020-ban ismét megrendezett RODOSZ-Konferencia, új nevén a Kárpát-medencei Doktoranduszok Interdiszciplináris Konferenciája. A tudományos találkozót a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben évente szervezi meg a RODOSZ.

2016-tól kezdődően szintén évente szervezi meg a RODOSZ az Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferenciát, amely évről évre Nagyváradon gyűjti össze a Kárpát-medence fiatal történészeit.

A szervezet 2019-es újjáalakulását követően célul tűzte ki, hogy szorosabbra fűzi kapcsolatait az egyes doktori iskolákkal. A RODOSZ kezdeményezésére a hallgatók továbbképzéseken vehetnek részt, ugyanakkor szakmai partnerségben kari tudományos konferenciák megszervezését is támogatjuk. Hisszük, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket felkarolva, a különböző tudományterületeknek specifikus segítséget nyújtva sikerülhet létrehozni egy olyan hálózatot, amely erős és megbízható hátteret biztosít a fiatal kutatók számára.

logo footer

Támogatók:

tamogatok 01