Támogatási lehetőség PhD hallgatók és posztdoktori kutatók számára

Támogatási lehetőség PhD hallgatók és posztdoktori kutatók számára

Az Európai Beruházási és Projektek Minisztériuma doktori hallgatók és posztdoktori kutatók számára hirdetett meg pályázati programot, amelyben legalább 80 doktori hallgató és 20 posztdoktori kutató szakmai tevékenységét hivatottak segíteni. A pályázat részleteiről kérdeztük Hegedűs Csillát, a minisztérium államtitkárát.

Milyen céllal jött létre ez a pályázati kiírás?

A pályázat célja a PhD hallgatók kutatói munkájának támogatása, a munkaerőpiacra való átmenet könnyítése, a doktoranduszok pedagógiai képzésének ösztönzése, a kutatók és vállalatok közötti szorosabb együttműködés támogatása, illetve a doktori hallgatók színvonalas kutatóprogramokba való bekapcsolása.

Alapvetően kiknek szól a támogatás? Kik pályázhatnak?

A programra felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatóközpontok, a Román Akadémia kutatóintézetei, vállalkozók, szakmai szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, valamint a Román Akadémia pályázhat.

Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki pályázhasson?

Kötelező a fent említett szervezetek közötti partnerségek megkötése, például az oktatási intézmények és a magánszektor, valamint a kutatói és innovációs központok között. Ugyanakkor kötelező legalább egy akkreditált állami vagy magán oktatási intézményt is partnerként bevonni. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyéni kutatóként a pályázati kiírás nem hozzáférhető.

Vállalkozóként milyen feltételekkel tudunk pályázni?

A projekt kezdeményezettjei alapvetően a felsőoktatási intézmények, akik együttműködési megállapodást köthetnek a kutatóintézetekkel vagy vállalkozásokkal a doktorandusz hallgatók, illetve posztdoktori kutatók bevonásával végzett kutatási tevékenységekhez.

Milyen tudományterületekről lehet pályázni? Vannak kiemelt területek?

Minden olyan szakterületről lehet pályázni, amely összefüggésben áll a romániai növekedési potenciállal rendelkező, innovatív gazdasági ágazatokkal. Ilyenek például a matematika, informatika, kémia, ökológia, de a mezőgazdaság, a gyógytorna és az egészségügy is. A területekről részletes tájékoztatást tartalmaz a 5376/2017-es miniszteri rendelet.

Milyen támogatást nyújt a kiírás? Mekkora az öszöndíj mértéke?

A PhD hallgatók kutatói munkájának támogatására kiírt pályázat 21 millió eurós keretösszeggel rendelkezik. Az elnyerhető támogatás maximális összege 1.15 millió euró. A támogatott projektek keretében a doktori tanulmányokban résztvevő hallgatók havi 400 euró ösztöndíjban részesülhetnek, legtöbb 12 hónapig. A posztdoktori kutatók számára ez az összeg legtöbb havi 600 euró lehet.

Az ösztöndíj mellett még milyen formában támogatja a pályázat a kutatói munkát?

Az ösztöndíjak mellett arra is lehetőséget teremt a pályázat, hogy a hallgatók két hónapos gyakornoki programon vehessenek részt az Európai Unió valamelyik tagállamában található egyetemen vagy kutatóközpontban, ahol bővíthetik tudásukat és olyan új tapasztalatokat szerezhetnek, amelyeket itthon kamatoztathatnak.

Hogyan képes támogatni a pályázat a munkaerőpiacon való elhelyezkedést?

A követelmények közé tartozik az is, hogy legalább 30%-a azoknak a doktoranduszoknak és posztdoktori kutatóknak, akik a porgramban részt vesznek a program lejárta után kötelezően munkát kell találniuk. A benyújtott pályázatnak erre is részletesen ki kell térnie, hogy ezt milyen módon tudják biztosítani, így reméljük, hogy valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több hallgató el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon.

Melyek a pályázat legfontosabb elbírálási szempontjai?

Nagyon sok szempontot vesznek figyelembe egy ilyen projekt értékelése során, például azt, hogy mennyire járul hozzá a pályázat ahhoz, hogy a fiatalok el tudjanak helyezkedni a munkapiacon, mekkora és milyen jellegű a célcsoport, mennyire járul hozzá a projekt az esélyegyenlőség növeléséhez, a diszkriminációellenességhez, a digitális kompetenciák fejlesztéséhez, mennyire innovatívak a kezdeményezések. A részletes elbírálási kritériumrendszer az alábbi weboldalon olvasható: megnézem

Milyen felületen kell beadni a pályázáshoz szükséges dokumentációt?

Minden dokumentációt a MySMIS 2014 elektronikus platformon keresztül lehet benyújtani.

Milyen fontosabb határidőkre kell figyelni?

A MySMIS 2014 felületet november 9-én nyitottuk meg, a pályázatokat pedig 2021. december 31., 16 óráig lehet benyújtani.

logo footer

Támogatók:

tamogatok 01